DOKUMENDID
GALERII
KONTAKT
TAGASISIDE

Projektid

QUADRUPLE Helix

Kesk-Läänemere programmi projekt

Kesk-Läänemere programmi projekti Quadruple Helix eesmärgiks on arendada ja tugevdada Läänemere piirkonda stimuleerides turismisektori klastreid ja arendades uuenduslikke tugimeetmeid turismisektori mobiilsides, naisettevõtjate sotsiaalses võrgustumises.

Quadruple Helix juhtpartneriks on  Norrtälje Kommuun (Rootsi), Partneriteks on : Stockholmi Maavalitsus (Rootsi), BalticFem (Rootsi), Kuninglik Tehnoloogia, Tootmise ja Juhtimise Instituut (Rootsi), Åbo Akadeemia Ülikool (Soome), Eurohouse (Eesti), Läänemaa Turism (Eesti), Sihtasutus Ülikoolide Keskus Saaremaal (Eesti).

Eesmärgid

 • Toetada naisettevõtlust ja innovaatilisust, seda eriti kaasaegse mobiilside abil.
 • Stimuleerida ettevõtlust ja äri edendamist läbi võrgustikusuhtluse ja rahvusvahelise koostöö.
 • Analüüsida poliitikaid ja programme, mis suunatud ettevõtluse innovatsiooni, klastrite edendamisele soolise perspektiivi mõistes.
 • Edasi arendada soolise mainstreamingu metoodikaid klasterite ja innovaatikasüsteemide tarbeks.
 • Edendada teadmiste vahetust ja koostööd tegijate vahel Läänemere piirkonnas.

Sihtrühm

 • Naisettevõtjad,  eelkõige turismisektoris,

Tegevused

 • Uuring mobiilpositsioneerimisest, naiste tööhõivest
 • Kogemuste vahetus
 • Klastrite nõustajate koolitus
 • Koolitusprogrammi koostamine
 • Arenguprogrammi koostamine
 • Turismisektori võrgustiku arendamine
 • Soolise võrdõiguslikkuse perspektiivsete klasterinitsiatiivide koostamine
 • Tööriistakasti koostamine

Kvantitatiivsed tulemused

 • Hästi funktsioneeriv rahvusvaheline võrgustik konsultatsiooni-koolituskeskuste (naiste), omavalitsuste ning ettevõtjate vahel turismisektoris
 • Platvorm soolise võrdõiguslikkuse klasterinitsiatiividele Läänemere regioonis
 • Arenguprogramm ettevõtjatele ja innovaatoritele turismisektoris (igast riigist 20 osalist)
 • Hästi funktsioneeriv piirkondadevaheline ettevõtjate võrgustik
 • Koolitusprogramm klastrite nõustajatele/koolitajatele, rõhuga soolise võrdsuse klastritele turismisektoris 20 osalejale igast riigist
 • Metoodikakogum (box) näidetega strateegiast, töökogemustest ja töövahenditest koos soolise võrdsuse klastrite ja innovatsioonisüsteemiga

Kodulehekülg www.quadruplehelix.euNäiteid elluviidud projektidest
 • Eurohouse struktuuri loomine (Phare CBC, 1995)
 • Merelised ühendused Lääne-Eesti saarte ja mandri vahel (Phare CBC, 1995)
 • Loodusturismi arendamine Lääne-Eestis (Phare CBC, 1996-2000)
 • Maapiirkondade ettevõtluse arendamine Saare- ja Hiiumaal (Phare CBC, 1996)
 • Kaugkoolituskeskuste rajamine Lääne-Eestis (Ecos-Ouverture, 1996-1998)
 • Talsi Eurohouse (Sõsarorganisatsioon Eiromaja loomine Lätis) (BSPF 1999)
 • Ettevõtluskeskuste vaheline koostöövõrk (Ecos-Ouverture, 1999-2001)
 • Sotsiaalmajandus Eestis (Ühistegevus – areng koostöö kaudu) (SIDA, 2002 - 2003)
 • Rahvahääletuse eelne ja järgne teavitus Saare maakonnas (Phare SPP, 2003-2004)
 • Säästliku turismi toodete arendamine regionaalses koostöös (Phare CBC SPF; Interreg III A, 2003-2004)
 • Ettevõtjana Euroopa Liidus (Phare SPP, 2004)
 • Naisettevõtluse arendamine Lääne-Eestis (Interreg IIIA, Phare SPF, 2003-2004

2005. aastal on käivitatud järgmised projektid:

 • Puuetega inimeste tööühistud (Equal) - HAPECO projekt

Projekti eesmärgiks on toetada puuetega inimeste töötamise ja eneseteostuse  võimaluste kasvu ühistegeliku ettevõtluse kaudu Euroopa Liidu kogemustele toetudes. Osalejad sihtpiirkondades (Saare, Hiiu, Lääne, Järva, Põlva, Viljandi maakonnad) läbivad kohanemiskoolituse, millele järgneb põhjalik ettevõtluse ja ühistegevuse alane kursus. Ühiselt valitakse toode või teenus, mida arendada, koostatakse äriplaan ja moodustatakse ühistu. Projekti kandvaks ideeks on: parim vahend vaesuse ja tõrjutuse vastu on mõtestatud ja jõukohane töö.

 • Meie oleme Euroopa Liit - (Euroopa Komisjon, DG Enlargement) Aastane projekt.
 • Ühistegevus - areng koostöö kaudu (Forum Syd, SIDA)
Koostöös Rootsi Norrtälje ühistegevuse nõustamiskeskusega SER. Projekt jätkab 2002.aastal Eestis alustatud tegevusi maapiirkondade ettevõtluse ja külaelu arendamiseks ühistegevuse kaudu;  seekord tutvustavad Rootsi ja Eesti eksperdid erinevate Euroopa Liidu maade ühistegevuse alaseid kogemusi Venemaal Pihkva oblastis.
 • Saaremaa majanduse edendamine (Bothar/Heifer International)
Projekti raames saavad Saaremaa perekonnad tasuta loomi, et parandada oma majanduslikku olukorda.