DOKUMENDID
GALERII
KONTAKT
TAGASISIDE

Projekt Skills for Social Entrepreneurs in the Third Sector

Projekt Skills for Social Entrepreneurs in the Third Sector on Euroopa Liidu  Erasmus+ programmi rahastuse toel rakendatav koostööprojekt.

Projekti partnerlus on Hispaaniast, Ühendkuningriigist, Itaaliast ja Eestist.

Skills SET projekti eesmärgiks on uurida võimalusi identifitseerimaks ja arendamaks ettevõtlusalaseid oskusi nii vabatahtliku kui kogukonna sektori esindajate ja organisatsioonide tasandil. Projekti partnerid soovivad projektiga uurida võimalusi, kuidas suurendada võimalusi ettevõtlusalaste oskuste omandamiseks läbi kutseõppe ja nende rakendamist mittetulundusühingute tegevustes, vabatahtlikus  töös, kogukonna tasandil sotsiaalses ettevõtluses.

   - Kutsehariduses kolmandale sektorile suunatud ettevõtlusalase õppe võimaluste hindamine.
   - Kolmanda sektori, koolitajate ja ettevõtjate tagasiside kokkuvõtte tegemine rahulolust olemasoleva ettevõtlusalase koolitusvõimaluste osas.
   - Mitteformaalse õppe uhtumiuuring
   - Kokkuvõtte tegemine sotsiaalse ettevütlusega seotud kultuurilisest ja seadusandlikust süsteemist ja mõjust sotsiaalse ettevõtluse arengule.
   - Soovitused arendamaks kolmandale sektorile suunatud ettevõtlusalaste oskuste koolitusi.

Projekti tegevused hõlmavad piiriüleseid seminare, õppereise, sotsiaalse ettevõtluse ja täiskasvanuhariduse seoseid ning koolitusvõimaluste väljaselgitamist.