DOKUMENDID
GALERII
KONTAKT
TAGASISIDE

Eakate vabatahtliku Teenistuse projekt „Seniors in Environmental Education“

Grundtvig 50+ Eakate Vabatahtliku Teenistuse projekt rakendus ellu Eurohouse MTÜ, Eesti ja Capacity London, Inglismaa partnerlusel 2014-2015.  Tegemist oli keskkonnahariduse teemalise eakate vabatahtlike teenistuse projektiga, kus 6 eakat 50+  vabatahtlikku  Hiiumaalt ja 6 eakat 50+ vabatahtlikku Inglismaalt  said võimaluse osaleda keskonnahariduslikus, looduskeskkonda säilitavas ja hooldavas vahetusprojektis, tehes vabatahtlikku tööd looduskeskkonnas looduslike koosluste säilitamiseks.

Samuti said projektis osalejad  võimaluse täiendada oma teadmisi vastuvõtva riigi kultuurilist, ajaloost, traditsioonidest  ning seeläbi toetada neid ka kohalikus keeleõppes. Majutus toimus põhiliselt kodumajutusena, mis samuti toetas suhtlemist kohalikega, andis neile ülevaate antud maa kultuuri-, ja pereelust ning harjutada kohalikku keelt.

Hiiumaal korrastati projekti käigus metsaaluseid, hooldati matkaradu, käidi koolides suhtlemas ning vestlemas  õpilastega loodushoiust ning tutvuti kohaliku kultuuri, ajaloo, toidutraditsioonidega, suheldi intensiivselt kohalike inimestega.

Londonis tegid Eesti eakad vabatahtlikud hooldustöid Londoni erinevates parkides, said väga intensiivse kultuuriprogrammi ja võimaluse parandada oma inglise keele oskust.

Projekti  põhieesmärgiks oli  julgustada, inspireerida ja toetada eakaid vabatahtlikke, tõsta nende enesehinnagut, näidates neile, et nende töö on oluline ja seda hinnatakse nii üksikisiku kui kohaliku kogukonna tasandil.