DOKUMENDID
GALERII
KONTAKT
TAGASISIDE

Rahvusvaheline naisettevõtjate teemaline uuring

Märtsis – aprillis viiakse Eestis Kesk-Läänemere programmi projekti Quadruple Helix raames läbi kvalitatiivne uuring „Naisettevõtjate tingimused ettevõtluskeskkonnas”. Uuringusse kaasatakse naisettevõtjad erinevatest majandusharudest, sõltumata ettevõtete käibest ja suurusest.

Uuringu eesmärgiks on välja selgitada naisettevõtjate kogemused ettevõtlussektoris vaadeldes nende tegevust nii majanduslikust kui võrdõiguslikkuse aspektist. Sarnane uuring viiakse samaaegselt läbi nii  Soomes, Rootsis kui Eestis. 

Eestis läbiviidava uuringu tellis Ülikoolide Keskus Saaremaal, partnerina viib uuringut Hiiumaal läbi MTÜ Eurohouse. Koondanalüüsi ja kokkuvõtte antud uuringust teeb Johann Packendorff Stockholmi Kuningliku Ülikooli Tootmise ja Juhtimise Instituudist.  Intervjuude käigus küsitletakse erinevaid naisettevõtjaid üle Eesti, sealhulgas mitmeid ka Hiiumaalt.

Kesk-Läänemere programmi projekti Quadruple Helix eesmärgiks on arendada ja tugevdada Läänemere piirkonda, stimuleerides naisväikeettevõtluse klastreid IT võtmes spetsiaalselt naistele programmeeritud mobiilside lahenduste näol ning toetades naisettevõtjate sotsiaalset võrgustumist.